Mediakasvatusseuran Aamuklubi: Pelikasvatus ei ole tasapainoilua hyötyjen ja haittojen välillä

Mediakasvatusseuran Aamuklubilla kokoonnutaan virtuaalisesti yhteen ajankohtaisten mediakasvatuksen ilmiöiden äärelle. Syksyn ensimmäisellä Aamuklubilla tutkijatohtori Mikko Meriläinen Pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksiöstä Tampereen yliopistosta esittelee tuoreita näkökulmia nuorten digipelaamiseen ja pelikasvatukseen. Jos pelaamista tarkastellaan vain tasapainoiluna sen hyötyjen ja haittojen välillä, unohdetaan nuorten pelikulttuurin moninaisuus, vahvistetaan vääränlaista vastakkainasettelua ja unohdetaan nuorten omaa toimijuus. Aamuklubilla Meriläinen esittelee vaihtoehtoisia lähestymistapoja pelikasvatukseen ja nuorten pelikulttuurin tukemiseen, joilla voidaan vähentää ja välttää ongelmia.